Üstünlüklərimiz

Üstünlüklərimiz

 • Gömrük və logistika sahəsində təcrübəli və yeniliklərə hazır olan çevik komanda;
 • Xidmətlərin təşkilində innovativ texnologiyaların və metodların tədbiqi;
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi və yüklərin beynəlxalq daşınması ilə bağlı ödənişsiz konsultasiya;
 • İxrac əməliyyatların minimum müddətdə həyata keçirilməsi;
 • Yüklərin daşınma xərcləri, gömrük rüsumları, yüklərin rəsmiləşdirilməsi və digər həyata keçirəcəyiniz ödənişlərlə bağlı məlumatın öncədən təqdim edilməsi;
 • Yüklərin daşınmasında bir neçə həll yolu təklifi və ən optimal nəqliyyatın seçilməsi;
 • Çindən hava yolu ilə sürətli yükdaşımaları;
 • Çindən istədiyiniz məhsulun axtarışı və qiymətləndirilməsi, məhsul istehsalı və anbar xidməti;
 • Çindən yük daşımalarında və gömrük rəsmiləşdirilməsində kiçik və orta sahibkarlar üçün xüsusi yanaşma;
 • Nəqliyyat vasitələrinin ABŞ, Avropa, Koreya və Gürcüstandan sürətli daşınması və gömrük rəsmiləşdirilməsi;
 • Xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün daim öz üzərimizdə çalışmağımız;
 • Biz bütün xidmətlərimizi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Gömrük məcəlləsinin normaları çərçivəsində həyata keçiririk.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması