Xaricdəki ünvanlardan yüklərin birbaşa götürülməsi

Xaricdəki ünvanlardan yüklərin birbaşa götürülməsi

Biz lazım olduqda yüklərinizi xaricdəki ünvanından götürüb, təyinat nöqtəsinə çatdırılması üçün anbarlara və ya yüklənmə terminalına çatdırırıq.

Biz lazım olduqda yüklərinizi xaricdəki ünvanından götürüb, təyinat nöqtəsinə çatdırılması üçün anbarlara və ya yüklənmə terminalına çatdırırıq.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması