Niyə biz?

Niyə biz?

  • Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması
  • Xidmət göstərdiyi sahə üzrə peşəkar mütəxəssislər
  • Çevik və yeniliklərə hazır olan professional komanda
  • Tərəfimizdən həyata keçirilən bütün zəruri əməliyyatların minimum müddətə və minimum xərclə edilməsi
  • Xidmətlərin təşkilində innovativ texnologiyaların və metodların tədbiqi
  • Gömrük təmsilçisin olaraq gömrük rüsumları, yüklərin rəsmiləşdirilməsi və digər həyata keçirəcəyiniz ödənişlərlə bağlı məlumatın öncədən Sizə təqdim edilməsi
  • Gömrük təmsilçisi olaraq Azərbaycan Respublikasının Gömrük orqanları ilə sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq formatında fəaliyyətin qurulması
  • Xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün daim öz üzərimizdə çalışmağımız
  • Bütün xidmətlərimizin AR-nın qanunvericiliyi və Gömrük məcəlləsinin normaları çərçivəsində həyata keçirilməsi

Sürətli logistika xidməti