Xaricdəki ünvanlardan yüklərin birbaşa götürülməsi

Xaricdəki ünvanlardan yüklərin birbaşa götürülməsi

Quru yolu ilə daşımalar beynəlxalq yüklərin istənilən nöqtəyə çatdırılması üçün uyğun yükdaşıma növlərindən hesab olunur. Bu daşıma formasında həm kiçikhəcmli və yüngülçəkili, həm də iriqabaritli və ağırçəkili yüklərin daşınması həyata keçirilir. Mobil Logistics istənilən marşrut və tələb olunan nəqliyyat növünü seçərək, yükün təhlükəsiz formada daşımasını təmin edir.