Anbar Xidmətləri

Anbar Xidmətləri

Su yolu ilə daşımalara dəniz və çay yolu nəqliyyatı ilə daşımalar aiddir. Su yolu ilə daşıma uzaq məsafələrə yuk daşımalarında istifadə etmək daha effektlidir. Eyni zamanda sərfəli daşıma növü hesab edilir.  Uzaq məsafələrə yükün çatdırılması zamanı dəniz nəqliyyatından istifadə daşıma xərclərini optimallaşdırmağa və büdcəyə qənaət etməyə imkan verir. Mobil Logistics sizin yük və konteynerlərinizin tam təhlükəsiz və sərfəli şərtlərlə daşınmasını həyata keçirir.